Skip to content

Snímací zubní náhrady

Na naše zuby číhá celá řada nebezpečí, které mohou vést i k jejich ztrátě. Počítat k nim můžeme úrazy i paradontózu. Útěchou nám může být, že pokud ke ztrátě zubů dojde, moderní stomatologie má k dispozici řešení, díky kterým je schopná navrátit nám funkční i estetickou hodnotu původního chrupu. Činí tak prostřednictvím fixních all on 4 nebo právě snímacích zubních náhrad. Obě řešení mají své místo a využití. Co je tedy třeba o snímacích náhradách vědět?

Co je snímatelná zubní náhrada?

Pod pojmem snímatelná zubní náhrada si už dnes není nutné představovat nepříjemně se nosící a nepříliš vzhledné „klapačky“. Dnešní snímatelné náhrady jsou z funkčního i estetického hlediska plnohodnotnou náhradou vlastního chrupu. Pomáhají tak svému nositeli nejen usnadnit život z praktického hlediska, ale také zvýšit jeho sebevědomí a zlepšit celkový psychický stav. Náhrad se využívá všude tam, kde je třeba nahradit chybějící zuby.

Snímatelné náhrady mohou být využívány jako dočasné i jako definitivní řešení. Používají se v případech, že chybějící zuby nelze z jakéhokoliv důvodu nahradit fixním můstkem nebo trvalými zubními implantáty, případně jako dočasné řešení před realizací definitivní náhrady. Snímacích zubních náhrad existuje celá řada typů a druhů a dělit je lze podle různých parametrů.

Typy a druhy snímacích zubních náhrad

Zubní protézy mohou nahrazovat jeden či několik málo zubů, stejně jako kompletní chrup. V prvním případě se jedná o částečnou náhradu, v druhém případě o náhradu celkovou. Dalším parametrem pro dělení zubních náhrgfad je materiál, ze kterého jsou zhotoveny. Typicky jsou vlastní zuby vyráběny z pryskyřice, anebo z keramiky. Keramika je odolnější, její nevýhodou je však vyšší cena.

Částečné snímací zubní náhrady jsou v ústech upevněny sponami, které jsou fixovány na zbývajících zubech. Na základě konstrukce je dále dělíme na klasické (ty zabírají prakticky celé patro), anebo modernější skeletové (ty jsou odolnější a příjemnější na nošení, jednotlivé zuby jsou spojeny pouze tenkým třmenem). I zde platí, že výhody modernějšího řešení jsou vykoupeny vyšší cenou.

Celková snímací zubní náhrada je tvořena nejen tělem vytvořeným z pryskyřičné báze, na kterém jsou upevněny vlastní zuby. Tělo může být vyztuženo např. síťkou. Důležitá je fixace celkové zubní náhrady. Protéza by měla v ústech přilnout k horní nebo dolní čelisti. Zvláště v případě dolní čelisti bývá fixace často problematická. Pro lepší fixaci je proto vhodné používat např. fixační krémy.

Často se také používají tzv. hybridní systémy, ve kterých je vlastní náhrada upevněna na stabilních implantátech. Rozhodnutí, jak řešit problém chybějících zubů je vždy založeno na konkrétní situaci i požadavcích a možnostech pacienta.